sstesla.pl

Diagnostyka i Pomiary Elektryczne

 

                Projektujemy i wykonujemy:

 

- instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych
- instalacje elektryczne w budynkach użyteczności publicznej
- instalacje elektryczne w obiektach przemysłowych
- projekty instalacji elektrycznych
- instalacje odgromowe
- budowę linii SN/nn, napowietrznych oraz kablowych
- budowę stacji transformatorowych SN/nn
- instalacje  teletechniczne

 

                Pomiary elektryczne

 

- pomiaru rezystancji izolacji,
- pomiaru impedancji pętli zwarciowej,
- badania elektronarzędzi,
- sprawdzenia ciągłości przewodów ochronnych,
- pomiaru natężenia oświetlenia,
- sprawdzenia obwodów z wyłącznikami różnicowo-prądowymi,
- pomiaru rezystancji podłóg i ścian,
- sprawdzenia ochrony przez separację elektryczną,
- sprawdzenia ciągłości przewodów odprowadzających,
- pomiaru rezystancji uziemień,
- badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania,
- sprawdzenia ochrony przez separację elektryczną,
- pomiaru prądów błądzących,
- pomiaru kondensatorów,
- pomiaru transformatorów,
- pomiaru spawarek i zgrzewarek,
- pomiaru urządzeń akumulatorowych.